Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca odboru Snopková Lívia, Ing. B 402 3 053/2440500 livia.snopkova@upsvr.gov.sk
NP Podpora ochrany detí pred násilím Plíhalová Zuzana, Mgr. B 403 3 053/2440599 zuzana.plihalova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Mackovjaková Ľubica, PhDr. B 209 1 053/2440616 mackovjakova.lubica@upsvr.gov.sk
Mušinská Mária, Mgr. B 208 1 053/2440615 maria.musinska@upsvr.gov.sk
späť