Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Tirpáková Eva, Ing. 320 3 053/2440400 eva.tirpakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Brandoburová Henrieta, Ing. 222 2 053/2440415 henrieta.brandoburova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Príspevky pre integračné podniky podľa zákona o soc. Ekonomike - §19a - Umiestňovací príspevok , §19b- Vyrovnávací príspevok , Investičná pomoc Fedorčáková Lucia, Mgr. 317 3 053/2440554 lucia.fedorcakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - Projekt pomáhame odídencom opatrenie 2,4 Gondová Mária, Ing. 316 3 053/2440409 maria.gondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, , §54 - NP Chyť sa svojej šance op.1 Gondová Zuzana, Ing. 318 3 053/2440413 zuzana.gondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní Grigerová Danka, Mgr. 227 2 053/2440410 danka.grigerova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Gulovičová Jana, Mgr. 228 2 053/2440449 jana.gulovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - 54 - NP Chyť sa svojej šance op. 3 Harhovská Júlia, Ing. 223 2 053/2440223 julia.harhovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Príspevky pre integračné podniky podľa zákona o soc. Ekonomike - §19a - Umiestňovací príspevok , §19b- Vyrovnávací príspevok , Investičná pomoc Hvizdošová Renáta, Mgr. 317 3 053/2440401 renata.hvizdosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Ilašová Adriana, Ing. 228 2 053/2440551 adriana.ilasova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §54 - NP Podpora ZUoZ , op. 2 Kapalko Peter, ing. 229 2 053/2440553 peter.kapalko@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Prax pre mladých, §32 ods.11, písm d-náhrada časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania Klein Benčová Miroslava, Ing. 226 2 053/2440456 miroslava.kleinbencova@upsvr.gov.sk
§52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §54 - NP Podpora ZUoZ , op. 2 Kuruc Stanislav, Mgr. 229 2 053/2440312 stanislav.kuruc@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Prax pre mladých, NP Pomáhame odídencom op. 2,3 Melikantová Marcela. Mgr. 225 2 053/2440452 marcela.melikantova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť Olšiaková Katarína, Ing. 318 3 053/2440403 katarina.olsiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní Paločková Zdenka, Mgr. 227 2 053/2440404 zdenka.palockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Piklová Adriana, Mgr. 228 2 053/2440459 adriana.piklova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - 54 - NP Chyť sa svojej šance op. 2 Puškárová Martina, Ing. 223 2 053/2440402 martina.puskarova@upsvr.gov.sk
odborný radca, Európsky sociálny fond Regásková Zuzana, Ing. 315 3 053/2440220 zuzana.regaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - 54 - NP Chyť sa svojej šance op. 3 Sitková Zuzana, Ing. 201 2 053/2440453 zuzana.sitkova@upsvr.gov.sk
radca, §54 - NP Podpora zamestnávania ZUoZ op. 3 Školníková Zdenka 316 3 053/2440448 zdenka.skolnikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54 - NP Prax pre mladých, NP Pomáhame odídencom op. 2,3 Tekáčová Mária, Mgr. 225 2 053/2440442 maria.tekacova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §54- NP pracuj zmeň svoj život, op.1,§52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §54 - NP Podpora ZUoZ , op. 2 Tóthová Beáta, Mgr. 228 2 053/2440552 beata.tothova3@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 - Príspevok na dochádzku za prácou, §53a - Príspevok na podporu mobility za prácou Vlková Zuzana, Ing. 201 2 053/2440224 zuzana.vlkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, Európsky sociálny fond Záhradníková Lívia, Ing. 222 2 053/2440405 livia.zahradnikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §60 -Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §55- Chránená dielňa a chránené pracovisko Zvolenská Janka, Mgr. 226 2 053/2440458 janka.zvolenska@upsvr.gov.sk
späť