Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Beáta Makarová B 203 1 053/2440170 beata.makarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Ing. Marta Bušovská A 4 príz. 053/2440999 marta.busovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Spišská Nová Ves Andrea Gardošíková A 4 príz. 053/2440999 andrea.gardosikova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Mgr. Monika Keselicová B 207 1 053/2440182 monika.keselicova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Soňa Zemková B 207 1 053/2440182 sona.zemkova@upsvr.gov.sk
pokladňa Mgr. Longauerová Lenka B 205 1 053/2440191 lenka.longauerova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
podateľňa Anna Rovderová 12 1 053/2442195 anna.rovderova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
podateľňa Lýdia Hudáková 20 príz. 053/2443195 lydia.hudakova@upsvr.gov.sk
späť