Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Fargašová Viera, Mgr. 220 2. 053/2440510 viera.fargasova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Badzik Lukáš, Mgr. 218 2. 053/2440505 lukas.badzik@upsvr.gov.sk
samostatný radca Biacovská Renáta, Mgr. 219 2. 053/2440512 renata.biacovska@upsvr.gov.sk
odborný radca Duľová Ingrid, Mgr. 214 2. 053/2440558 ingrid.dulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Fajthová Denisa, Mgr. 216 2. 053/2440515 denisa.fajthova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Gaborčíková Alena, Mgr. 213 2. 053/2440555 alena.gaborcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Volčková Lucia, Mgr. 215 2. 053/2440514 lucia.volckova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Majcherová Magdaléna, Mgr. 217 2. 053/2440517 magdalena.majcherova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Nováková Denisa, Mgr. 218 2 053/2440505 denisa.novakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Šišková Lenka, Bc. 216 2. 053/2440515 lenka.siskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Perovská Ľuba, Mgr. 217 2. 053/2440517 luba.perovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca Farkašovská Petra, Mgr. 213 2. 053/2440555 petra.farkasovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca Radović Lýdia, Mgr. 212 2. 053/2440501 lydia.radovic@upsvr.gov.sk
samostatný radca Kupčíková Magdaléna, Ing. 215 2. 053/2440514 magdalena.kupcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Šefčíková Valéria, Mgr. 217 2. 053/2440517 valeria.sefcikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Štiffelová Darina, Ing. 212 2. 053/2440501 darina.stiffelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Zakuciová Dana, PhDr. 219 2. 053/2440511 dana.zakuciova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Fischerová Daniela, Mgr. 2 prízemie 053/2440559 daniela.fischerova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Melegová Anna, Ing. 1 prízemie 053/2440313 anna.melegova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Minďašová Mária, Bc. 2 prízemie 053/2440221 maria.mindasova@uprsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Pomorská Danica, Mgr. 1 prízemie 053/2440408 danica.pomorska@upsvr.gov.sk
poradca Ovdiienko Olena 23 prízemie 053/2440443 olena.ovdiienko@upsvr.gov.sk
Terénni pracovníci
referent Maximová Mariana, Mgr. 314 3. 053/2440520 mariana.maximova@upsvr.gov.sk
referent Moskalová Emília, Mgr. 314 3. 053/2440520 emilia.moskalova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Krompachy
samostatný radca Čurillová Ivana, Mgr. 26 2. 053/2442511 ivana.curillova@upsvr.gov.sk
odborný radca Ferenčáková Adriána, Mgr. 28 2. 053/2442513 adriana.ferencakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Kontrošová Michaela, Mgr. 27 2. 053/2442553 michaela.kontrosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Onderčinová Ivana, Mgr. 26 2. 053/2442511 ivana.ondercinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Džačovská Lucia Mgr. 28 2. 053/2442513 lucia.dzacovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca Richnavská Martina, Mgr. 27 2. 053/2442553 martina.richnavska@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Čarnoká Daniela, Mgr. prízemie 053/2442313 daniela.carnoka@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Varkondiová Soňa, Bc. prízemie 053/2442318 sona.varkondiova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Gelnica
samostatný radca Mihaliková Michaela, Mgr 7 suterén 053/2443520 michaela.mihalikova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca Marianna Hamžíková, Mgr. 7 suterén 053/2443515 marianna.hamzikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Blanka Marcinková, JUDr. 3 suterén 053/2443516 blanka.marcinkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Karin Pavlovová, Mgr. 2 suterén 053/2443552 karin.pavlovova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Katarína Uličná, Mgr. 1 suterén 053/2443519 katarina.ulicna@upsvr.gov.sk
samostatný radca Radka Korfantová, Mgr. 1 suterén 053/2443518 radka.korfantova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Miriam Marčeková, Ing. 13 suterén 053/2443517 miriam.marcekova@upsvr.gov.sk
Terénni pracovníci - prac. Gelnica
referent Arpád Plachetka, Mgr. 2 prízemie 053/2443101 arpad.plachetka@upsvr.gov.sk
referent Marta Kováčová, Mgr. 2 prízemie 053/2443101 marta.kovacova@upsvr.gov.sk
späť