Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odborárov 53, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sopková Marietta, Mgr. 107 príz. 053/2440670 marietta.sopkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Jindová Helga, Bc.,Ing. 101 príz. 053/2440644 jindova.helga@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Susová Zuzana, Mgr. 101 príz. 053/2440644 zuzana.susova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Hodošiová Jana, Bc. 108 príz. 053/2440645 jana.hodosiova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Jašková Magdaléna, Mgr. 108 príz. 053/2440645 magdalena.jaskova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Mikolajová Zuzana, Mgr. 102 príz. 053/2440641 zuzana.mikolajova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Lačná Mária, Mgr. 102 príz. 053/2440641 maria.lacna@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Smik Štefan, Mgr. 102 príz. 053/2440641 stefan.smik@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Chovančíková Dominika, Mgr. 101 príz. 053/2440644 dominika.chovancikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Grigerová Alena 103 príz. 053/2440673 alena.grigerova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ilkovič Dávid 103 príz. 053/2440673 david.ilkovic@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Šestáková Monika, Mgr. 104 príz. 053/2440677 monika.šestakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Petrovičová Ingrid, Mgr. 106 príz. 053/2440672 ingrid.petrovicova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Varša Pavel, Mgr. 106 príz. 053/2440672 pavel.varsa@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník
praovisko Krompachy Ščurková Marta, Mgr. 6 príz. 053/2442641 Marta.Scurkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Ontková Alena, Ing. 6 príz. 053/2442641 alena.ontkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Tokarčíková Martina, PhDr. 6 príz. 053/2442643 martina.tokarcikova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP
pracovisko Gelnica Kovalčíková Alena, Mgr. 33 053/2443640 alena.kovalcikova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Budinský Miroslav, Ing. 36 053/2443642 miroslav.budinsky@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Hubinská Zuzana, Mgr. 38 053/2443643 zuzana.hubinska@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Podracká Nikoleta, Ing. 38 053/2443666 nikoleta.podracka@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Mníchová Andrea, Ing. 34 053/2443644 andrea.mnichova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP Timková Lucia, Ing. 39 053/2443641 lucia.timkova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Sviečková Lucia, Mgr. 34 053/2443644 lucia.svieckova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenztáciu ŤZP, terénny pracovník Macejková Barbora, Bc. 31 053/2443680 barbora.macejkova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Barboričová Monika 35 053/2443672 barboricova.monika@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Olejníková Jaroslava, Ing. 37 053/2443671 jaroslava.olejnikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Paukertová Ingrid, Bc. 31 053/2443670 ingrid.paukertova@upsvr.gov.sk
späť