Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Danica Stoličná, Mgr. 211 2 053/2440450 danica.stolicna@upsvr.gov.sk
zástupca vedúcej oddelenia Ľubomíra Dzimková, Ing. 211 2 053/2440457 lubomira.dzimkova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania pre ZoZ NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Lucia Jiroušková, Ing. 115/1 1 053/2440460 lucia.jirouskova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania pre ZoZ NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Lívia Vincentyová, Mgr. 115/1 1 053/2440460 livia.vincentyova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania REPAS+ a KOMPAS+ Patrik Stajsko, Mgr. 221 2 053/2440454 patrik.stajsko@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania REPAS+ a KOMPAS+ Andrea Holečková, Mgr. 221 2 053/2440454 andrea.holeckova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Renata Štefániková, Ing. 106 1 053/2440445 renata.stefanikova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Zdenka Borzová,Mgr. 106 1 053/2440444 zdenka.borzova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Lenka Gajanová, Mgr. 115/2 1 053/2440451 lenka.gajanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Anna Langová, Mgr. 115/2 1 053/2440451 anna.langova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom poradenstvo a vzdelávanie Lucia Melikantová, Bc 115/2 1 053/2440451 lucia.melikantova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom poradenstvo a vzdelávanie Andrea Vaňková, Ing. 23 prízemie 053/2440446 andrea.vankova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom poradenstvo a vzdelávanie Lucia Rumanová, Mgr. 24 prízemie 053/2440447 lucia.rumanova2@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom poradenstvo a vzdelávanie Yuliia Atroshenko 24 prízemie 053/2440447 Yuliia.Atroshenko@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
samostatný radca, odborné poradenské služby Kvetoslava Kurillová 18 2 053/2442319 kvetoslava.kurillova@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
samostatný radca, odborné poradenské služby Lenka Čechová, Mgr. 225 2 053/2443311 lenka.cechova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, odborné poradenské služby Katarína Mikulová, Mgr. 225 2 053/2443319 katarina.stachurova@upsvr.gov.sk
odborný poradca NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Ing. Andrea Lešková, PhD. 225 2 053/2443411 andrea.leskova2@upsvr.gov.sk
späť