Oddelenie služieb pre občana

Odborárov 53, 052 21, Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Tatiana Melikantová , PhDr. 124 1. 053/2440310 tatiana.melikantova@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúcej oddelenia Ľuboslava Antlová , Mgr. 124 1. 053/2440456 luboslava.antlova@upsvr.gov.sk
Recepcia Zuzana Takáčová, Bc. 1 príz. 053/2440222 zuzana.takacova@upsvr.gov.sk
Recepcia Marta Jarošiová , Bc. 2 príz. 053/2440221 marta.jarosiova@upsvr.gov.sk
Recepcia Alexandra Dutková, Ing. 3 príz. 053/2440335 alexandra.dutkova@upsvr.gov.sk
Dožiadania Klaudia Šmelková , Bc. 12 príz. 053 /2440317 klaudia.smelkova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Tatiana Schrötterová , Mgr. 123 1. 053/2440455 tatiana.schrotterova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Gabriela Sarnová, Ing. 123 1. 053/2440455 jana.slamena@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Lukáš Dzurický, Mgr. 123 1. 053/2440303 lukas.dzuricky@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Lívia Čurillová, Ing. 121 1. 053/2440303 livia.curillova@upsvr.gov.sk
spolupráca s OAOTP Petra Kraková, Mgr. 17 príz. 053/2440316 petra.krakova@upsvr.gov.sk
spolupráca s HN a ŠSD Lenka Šišková, Bc. 16 príz. 053/2440319 lenka.siskova@upsvr.gov.sk
spolupráca s HN a ŠSD Mária Korfantová, Mgr. 15 príz. 053/2440523 maria.korfantova@upsvr.gov.sk
spolupráca s HN a ŠSD Daniela Fischerová, Mgr. 14 príz. 053/2440559 daniela.fischerova@upsvr.gov.sk
spolupráca s HN a ŠSD Petra Farkašovská, Mgr. 13 príz. 053/2440314 petra.farkasovska@upsvr.gov.sk
Arnutovce Mária Klimušová, Mgr. 8 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Betlanovce Zuzana Zemančíková, Mgr. 21 1. 053/2440557 zuzana.zemancikova@upsvr.gov.sk
Danišovce Patrícia Gaborčíková, Ing. 34 1. 053/2440304 patricia.gaborcikova@upsvr.gov.sk
Harichovce Branislava Hojnošová, PhDr. 7 príz. 053/2440311 branislava.hojnosova@upsvr.gov.sk
Hincovce Patrícia Gaborčíková, Ing. 34 1. 053/2440304 patricia.gaborcikova@upsvr.gov.sk
Hnilčík (A-J) Zuzana Zemančíková, Mgr. 21 1. 053/2440557 zuzana.zemancikova@upsvr.gov.sk
Hnilčík (K-Ž) Mária Klimušová, Mgr. 8 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Hnilec Lukáš Blažek, Bc. 19 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Hrabušice (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, H,CH,I,J,K) Dana Lesňáková, Ing. 13 príz. 053/2440313 dana.lesnakova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (L,Ľ,M,N,Ň, O,P,R,S,Š) Janka Spišáková, Mgr. 29 1. 053/2440560 janka.spisakova@upsvr.gov.sk
Hrabušice (T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Mária Vargovčíková, Mgr. 18 1. 053/2440521 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Chrasť nad Hornádom Janka Spišáková, Mgr. 29 1. 053/2440560 janka.spisakova@upsvr.gov.sk
Iliašovce Branislava Hojnošová, PhDr. 7 príz. 053/2440311 branislava.hojnosova@upsvr.gov.sk
Jamník Slávka Čurillová, Mgr. 30 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Letanovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K) Barbora Bukšárová Slivenská, Mgr. 9 príz. 053/2440320 barbora.buksarovaslivenska@upsvr.gov.sk
Letanovce (L,Ľ, M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Lukáš Blažek, Bc. 19 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Lieskovany Elena Debreceniová, Mgr. 33 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Markušovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Patrícia Gaborčíková, Ing. 34 1. 053/2440304 patricia.gaborcikova@upsvr.gov.sk
Markušovce (H,CH,I,J) Silvia Oravcová, Mgr. 22 1. 053/2440333 silvia.oravcova@upsvr.gov.sk
Markušovce (Ka- Kk) Slávka Čurillová, Mgr. 30 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Markušovce (Kl, Km-Kz) Silvia Oravcová, Mgr. 22 1. 053/2440333 silvia.oravcova@upsvr.gov.sk
Markušovce ( L,Ľ,M,N,Ň,O,P- okrem Pechová) Eva Vojtilová, Bc. 5 príz. 053/2440337 eva.vojtilova@upsvr.gov.sk
Markušovce (Pechová) Slávka Čurillová, Mgr. 30 1. 053/2440318 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Markušovce (R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Branislava Hojnošová, PhDr. 7 príz. 053/2440311 branislava.hojnosova@upsvr.gov.sk
Matejovce nad Hornádom Michaela Slivošová, Mgr. 27 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Mlynky Janka Spišáková, Mgr. 29 1. 053/2440560 janka.spisakova@upsvr.gov.sk
Odorín Mária Klimušová, Mgr. 8 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Poráč Michaela Slivošová, Mgr. 27 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Rudňany (A,B,C, Č,D, Ď,E,F,G) Erik Vozár, Mgr. 10 príz. 053/2440556 erik.vozar@upsvr.gov.sk
Rudňany (Ha- Horváth) Lucia Andrašíková, Mgr. 28 1. 053/244051604 lucia.andrasikova@upsvr.gov.sk
Rzudňany (Horváthová - CH, I) Katarína Palková, Mgr. 31 1. 053/244643 katarina.palkova@upsvr.gov.sk
Rudňany (J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Mária Vargovčíková, Mgr. 20 1. 053/2440557 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Smižany (A,B) Patrícia Gaborčíková, Ing. 34 1. 053/2440304 patricia.gaborcikova@upsvr.gov.sk
Smižany (C,Č) Michaela Slivošová, Mgr. 27 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Smižany (D, Ď) Elena Debreceniová, Mgr. 33 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Smižany (E,F) Dana Dobrovičová 11 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Smižany (G) Barbora Bukšárová Slivenská, Mgr. 9 príz. 053/2440320 barbora.buksarovaslivenska@upsvr.gov.sk
Smižany (H,CH,I,J) Mária Vargovčíková, Mgr. 20 1. 053/2440557 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Smižany (K) Lukáš Blažek, Bc. 19 1. 053/2440336 lukas.blazek@upsvr.gov.sk
Smižany (L,Ľ,M,N,Ň) Barbora Bukšárová Slivenská, Mgr. 9 príz. 053/2440320 barbora.buksarovaslivenska@upsvr.gov.sk
Smižany (O) Elena Debreceniová, Mgr. 33 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Smižany (P) Mária Klimušová, Mgr. 8 príz. 053/2440334 maria.klimusova@upsvr.gov.sk
Smižany (R,S,Š) Danica Pomorská, Mgr 23 1. 053/244408 danica.pomorska@upsvr.gov.sk
Smižany (T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Dana Dobrovičová 11 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (A) Elena Debreceniová, Mgr. 33 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (B) Erik Vozár, Mgr. 10 príz. 053/2440556 erik.vozar@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (C,Č,D,Ď) Elena Debreceniová, Mgr. 33 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (E,F) Zuzana Zemančíková, Mgr. 21 1. 053/2440557 zuzana.zemancikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (G) Elena Debreceniová, Mgr. 33 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (H) Katarína Palková, Mgr. 31 1. 053/244643 katarina.palkova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (CH) Elena Debreceniová, Mgr. 33 1. 053/2440304 elena.debreceniova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (I,J, Ka) Silvia Oravcová, Mgr. 22 1. 053/2440333 silvia.oravcova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Ke- Kn) Silvia Oravcová, Mgr. 22 1. 053/2440333 silvia.oravcova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves ( Ko) Barbora Bukšárová Slivenská, Mgr. 9 príz. 053/2440320 barbora.buksarovaslivenska@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Kr-Kz, L,Ľ) Slávka Čurillová, Mgr. 30 1. 053/2440557 slavka.curillova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (M) Lucia Andrašíková, Mgr. 28 1. 053/2440516304 lucia.andrasikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (N,Ň,O) Dana Dobrovičová 11 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (P) Danica Pomorská, Mgr 23 1. 053/244408 danica.pomorska@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (R,S) Michaela Slivošová, Mgr. 27 1. 053/2440331 michaela.slivosova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Š,T, Ť) Eva Vojtilová, Bc. 5 príz. 053/2440337 eva.vojtilova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (U,V,W) Mária Vargovčíková, Mgr. 18 1. 053/2440521 maria.vargovcikova@upsvr.gov.sk
Spišská Nová Ves (Z,Ž) Branislava Hojnošová, PhDr. 7 príz. 053/2440311 branislava.hojnosova@upsvr.gov.sk
Spišské Tomášovce (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ) Zuzana Zemančíková, Mgr. 21 1. 053/2440557 zuzana.zemancikova@upsvr.gov.sk
Spišské Tomášovce (M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Patrícia Gaborčíková, Ing. 34 1. 053/2440304 patricia.gaborcikova@upsvr.gov.sk
Spišský Hrušov Dana Lesňáková, Ing. 6 príz. 053/2440313 dana.lesnakova@upsvr.gov.sk
Teplička nad Hornádom Janka Spišáková, Mgr. 29 1. 053/2440560 janka.spisakova@upsvr.gov.sk
Vítkovce Dana Dobrovičová 11 príz. 053/2440332 dana.dobrovicova@upsvr.gov.sk
pracovisko Krompachy
Vedúca referátu služieb pre občana Ondrušová Melánia, Ing 13 1. 053/2442317 melania.ondrusova@upsvr.gov.sk
Spolupráca a OAOTP, dožiadania Goliášová Anna 17 1. 053/2442315 anna.goliasova@upsvr.gov.sk
spolupráca s HN a ŠSD Čarnoka Daniela, Mgr. 1 príz. 053/2442318 daniela.carnoka@upsvr.gov.sk
spolupráca s HN a ŠSD Sekáčová Dáša, Mgr. 2 príz. 053/2442517 dasa.sekacova@upsvr.gov.sk
spolupráca s HN a ŠSD Šupiková Ľubica, Mgr. 3 príz. 053/2442517 lubica.supikova@upsvr.gov.sk
Bystrany (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ, M) Lopatková Dagmara, Mgr. 6 1. 053/2442311 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Bystrany (N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Krigovská Anna, Ing. 7 1. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Kaľava Kopnická Mária, Mgr. 10 1. 053/2442515 maria.kopnicka@upsvr.gov.sk
Kolinovce Krigovská Anna, Ing. 7 1. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Krompachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Dušeková Katarína , Mgr. 4 príz. 053/2442318 katarina.dusekova@upsvr.gov.sk
Krompachy (H,CH,I,J,K,L,Ľ, M) Rovderová Anna 5 príz. 053/244318 anna.rovderova@upsvr.gov.sk
Krompachy (N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Olcnava Lopatková Dagmara, Mgr. 6 1. 053/2442311 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Oľšavka Lopatková Dagmara, Mgr. 6 1. 053/2442311 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Slatvina Lopatková Dagmara, Mgr. 6 1. 053/2442311 dagmara.lopatkova@upsvr.gov.sk
Slovinky (A- N) Krigovská Anna, Ing. 7 1. 053/2442311 anna.krigovska@upsvr.gov.sk
Slovinky (O-Ž) Kopnická Mária, Mgr. 10 1. 053/2442515 maria.kopnicka@upsvr.gov.sk
Spišské Vlachy (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,Ľ, M,N,Ň,O,P) Kopnická Mária, Mgr. 10 1. 053/2442515 maria.kopnicka@upsvr.gov.sk
Spišské Vlachy (R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Vojkovce Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Žehra (A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G) Rovderová Anna 5 príz. 053/244318 anna.rovderova@upsvr.gov.sk
Žehra (H,CH) Terpáková Mária, Mgr. 9 1. 053/2442515 maria.terpakova@upsvr.gov.sk
Žehra (I,J,K,L,Ľ) Dušeková Katarína , Mgr. 4 príz. 053/2442318 katarina.dusekova@upsvr.gov.sk
Žehra (M,N,Ň,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž) Kopnická Mária, Mgr. 10 1. 053/2442515 maria.kopnicka@upsvr.gov.sk
pracovisko Gelnica
Vedúca pracoviska Tatiana Zdravecká, PhDr. 26 sut. 053/2443300 tatiana.zdravecka@upsvr.gov.sk
Zástupca vedúcej pracoviska a agent pre VPM Mária Lukáčová, Ing. 219 2. 053/2443310 maria.lukacova@upsvr.gov.sk
Spolupráca s OAOTP Magdaléna Gajdošová,Mgr. 221 2. 053/2443318 magdalena.gajdosova@upsvr.gov.sk
Recepcia, výdaj žiadosti, dožiadania, potvrdenia Dana Blažovská 16 príz. 053/2443100 dana.blazovska@upsvr.gov.sk
Recepcia, príjem dokladov ŠSD Gabriela Lörincová, Bc. 17 príz. 053/2443100 gabriela.lorincova@upsvr.gov.sk
Projekt BAZ,ZAZ, zástupca pre úsek služieb pre občana a recepcie Marcela Kipikašová, Ing. 3 príz. 053/2443314 marcela.kipikasova@upsvr.gov.sk
Gelnica (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ) Magdaléna Klingová, JUDr. 5 príz. 053/2443315 magdalena.klingova@upsvr.gov.sk
Gelnica (E,F,G)) Erik Vozár, Mgr. 6 príz. 053/2443315 erik.vozar@upsvr.gov.sk
Gelnica( H - Ž) Lucia Kuchtová 8 príz. 053/2443317 lucia.kuchtova@upsvr.gov.sk
Helcmanovce (A - O) Janka Jablonovská 14 príz. 053/2443312 janka.jablonovska@upsvr.gov.sk
Helcmanovce (P - Ž) Eva Petričková 15 príz. 053/2443312 eva.petrickova@upsvr.gov.sk
Henclová Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Hrišovce Erik Vozár, Mgr. 6 príz. 053/2443315 alzbeta.ferencova@upsvr.gov.sk
Jaklovce Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Kojšov Mária Novotná 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Kluknava Anna Vilčková, Bc. 12 príz. 053/2443514 anna.vilckova@upsvr.gov.sk
Margecany Anna Vilčková, Bc. 12 príz. 053/2443514 anna.vilckova@upsvr.gov.sk
Mníšek nad Hnilcom Eva Petričková 15 príz. 053/2443312 eva.petrickova@upsvr.gov.sk
Nálepkovo(A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J, V, W, X, Y, Z, Ž) Andrea Smoradová, Bc. 9 príz. 053/2443551 andrea.smoradova@upsvr.gov.sk
Nálepkovo (K, L, Ľ, M, N, Ň, O, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U) Mária Novotná 4 príz. 053/2443323 maria.novotna@upsvr.gov.sk
Prakovce Janka Jablonovská 14 príz. 053/2443312 janka.jablonovska@upsvr.gov.sk
Richnava (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, J, K, L, Ľ, M) Magdaléna Klingová, JUDr. 5 príz. 053/2443315 magdalena.klingova@upsvr.gov.sk
Richnava (H, CH, I, N, Ň, O, P, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž) Erik Vozár, Mgr. 6 príz. 053/2443315 alzbeta.ferencova@upsvr.gov.sk
Smolnícka Huta Anna Vilčková, Bc. 12 príz. 053/2443514 anna.vilckova@upsvr.gov.sk
Smolník Anna Vilčková, Bc. 12 príz. 053/2443514 anna.vilckova@upsvr.gov.sk
Stará Voda Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Švedlár(A - Ž) Zdena Kűfferová 11 príz. 053/2443514 zdena.kufferova@upsvr.gov.sk
Úhorná Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Veľký Folkmár Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Závadka Dana Kleinová, Mgr. 10 príz. 053/2443551 dana.kleinova@upsvr.gov.sk
Žakarovce Andrea Smoradová, Bc. 9 príz. 053/2443551 andrea.smoradova@upsvr.gov.sk
§53, § 32, §53a, rozhodovacia činnosť, NV Zora Schűtzova, Mgr. 7 príz. 053/2443513 zora.schutzova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Števliková, Ing. 13 príz. 053/2443321 maria.stevlikova@upsvr.gov.sk
späť