Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Odborárov 55, 052 21 Spišská Nová Ves
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Krajňáková Eva, PhDr., PhD. 310 2 053/2440600 eva.krajnakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Bartková Zuzana, Mgr. 308 2 053/2440611 zuzana.bartkova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Bučáková Helena, Mgr. 304 2 053/2440602 helena.bucakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Hrubjaková Katarína, Mgr. 309 2 053/2440601 katarina.hrubjakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Hurajtová Eva, Mgr. 306 2 053/2440603 eva.hurajtova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Leitnerová Božena, Mgr. 301 2 053/2440613 bozena.leitnerova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Majcherová Eva, Mgr. 301 2 053/2440614 eva.majcherova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Nagyová Simona, JUDr. 303 2 053/2440610 simona.nagyova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Rumanová Miroslava, Mgr. 307 2 053/2440606 miroslava.rumanova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Suchý Marek, Mgr. 309 2 053/2440601 marek.suchy@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Štefanková Renáta,Mgr. 307 2 053/2440606 renata.stefankova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Volčková Mária, Mgr. 306 2 053/2440603 maria.volckova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Fajtlíková Monika, Mgr. 401 3 053/2440607 monika.fajtlikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Harenčárová Lucia, Mgr. 401 3 053/2440607 lucia.harencarova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Lesnická Juliana, Mgr. 405 3 053/2440605 juliana.lesnicka@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Sivecová Jana, Mgr. 405 3 053/2440605 jana.sivecova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník
pracovisko Krompachy
Sociálnoprávna ochrana detí Bogačevičová Katarína, Mgr. 22 2 053/2442605 katarina.bogacevicova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Horváthová Petra, Mgr. 23 2 053/2442604 petra.horvathova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Kseňáková Henrieta, Mgr. 24 2 053/2442514 henrieta.ksenakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Pavliková Lucia, PhDr. 22 2 053/2442605 lucia.pavlikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Horváthová Iveta, Mgr 24 2 053/2442514 iveta.horvathova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mikula Miroslav, Mgr 23 2 053/2442604 miroslav.mikula@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník
pracovisko Gelnica
Sociálnoprávna ochrana detí Čechová Viera, Mgr. 11 suterén 053/2443602 viera.cechova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Dzurendová Katarína, Mgr. 60 suterén 053/2443606 katarina.dzurendova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Lörincová Miroslava, Mgr. 59 suterén 053/2443605 miroslava.lorincova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Petríková Slávka, Mgr. 12 suterén 053/2443601 slavka.petrikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Rostášová Alžbeta, PhDr. 10 suterén 053/2443603 alzbeta.rostasova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela detí a PFO Šimková Karolína, Mgr. 4 suterén 053/2443600 karolina.simkova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mondry Andrea, Mgr. 61 suterén 053/2443604 andrea.mondry@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Švedová Dominika, Mgr. 61 suterén 053/2443604 dominika.svedova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Štrompfová Ela, Mgr. 9 suterén 053/2443607 ela.strompfova@upsvr.gov.sk
späť