Národné projekty

Čo je Európsky sociálny fond ?

Informačné letáky - národné projekty

Národný projekt §50j (protipovodňové opatrenia) [ PDF 9.9 MB]
Národný projekt I-2/B - Vybrané AOTP na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie [ PDF 9.8 MB]
Národný projekt I-2/D - Vybrané AOTP na podporu zamestnanosti [ PDF 9.8 MB]
Národný projekt II-2/A - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím [ PDF 9.8 MB]
Národný projekt II-2/B - Podpora zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím [ PDF 9.8 MB]
Národný projekt III-2/A - Vzdelávanie a príprava pre trh práce [ PDF 9.8 MB]
Národný projekt III-2/B - Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených UoZ [ PDF 9.8 MB]
Národný projekt Absolventská prax 2 [ PDF 9.8 MB]
Národný projekt XX - Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve [ PDF 9.9 MB]
Národný projekt XXI - Podpora vytvárania pracovných miest [ PDF 9.8 MB]
Národný projekt XXI/A - Podpora vytvárania pracovných miest 2 [ PDF 10.2 MB]

Vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce a národných projektov

Okres Spišská Nová Ves

Rok 2008 [ PDF 1.0 MB]
Rok 2009 [ PDF 1003.5 kB]
Rok 2010 [ PDF 1.2 MB]
Rok 2011 [ PDF 1.3 MB]
Rok 2012 [ PDF 1.3 MB]
Rok 2013 (za okresy Gelnica a Spišská Nová Ves) [ PDF 1.5 MB]

Okres Gelnica

Rok 2008 [ PDF 1.0 MB]
Rok 2009 [ PDF 1000.1 kB]
Rok 2010 [ PDF 1.2 MB]
Rok 2011 [ PDF 1.3 MB]
Rok 2012 [ PDF 1.3 MB]

Zaujímavé stránky o EÚ a projektoch

Európsky sociálny fond
Poradenstvo pri čerpaní eurofondov
Dotácie z EÚ
Euractiv.sk - portál o EÚ
Euroinfo


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.10.2015
Dátum aktualizácie: 22.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac