Dotácie pre deti

Dotácie pre deti

Poskytovanie dotácie pre deti, a to dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len „dotácia na školské potreby“) sú upravené v § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie k poskytovaniu dotácií na stravu a dotácie na školské potreby sú zverejnené tu: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti.html?page_id=964373


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2009
Dátum aktualizácie: 14.09.2021

Tlačiť