Dotácie pre deti do ukončenia základnej školy

Zriaďovateľ materskej školy alebo základnej školy môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie pre vaše dieťa, a to dotáciu na stravu a dotáciu na školské potreby.  

Dotácia na stravu:

Dotáciu stravu je možné poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.

Deti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu:

  • každé dieťa v materskej alebo základnej škole, ak je v škole najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus na dieťa do 18 rokov veku.

Dieťa je oprávnené na poskytnutie dotácie, keď je pomoc v hmotnej núdzi rodine vyplatená, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdí, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima alebo nepoberanie  daňového bonusu rodič zriaďovateľovi školy preukáže čestným vyhlásením.

Čo je potrebné urobiť, aby dieťa malo dotáciu na stravu?

O dotáciu na stravu žiada zriaďovateľ školy, nie rodič. Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať u zriaďovateľa materskej školy alebo základnej školy. 

Dotácia na školské potreby:

Dotáciu na školské potreby je možné poskytnúť na úhradu školských potrieb, ktorými sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky. Dotácia na školské potreby sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eur na dieťa.

Deti oprávnené na poskytnutie dotácie na školské potreby:

  • každé dieťa v poslednom ročníku materskej alebo v základnej škole, ak je v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Dieťa je oprávnené na poskytnutie dotácie, keď je rodine pomoc v hmotnej núdzi vyplatená alebo keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdí, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima.    

Čo je potrebné urobiť, aby dieťa malo dotáciu na školské potreby?

O dotáciu na školské potreby žiada zriaďovateľ školy, nie rodič. Na poskytnutie dotácie je potrebné sa informovať u zriaďovateľa materskej školy alebo základnej školy.

Pre bližšie informácie pozri aj dotácie pre deti vzory tlačív k poskytovaniu dotácií pre deti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 02.01.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac