Dotácie pre deti do ukončenia základnej školy

Dotácie pre deti

Poskytovanie dotácie pre deti, a to dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len „dotácia na školské potreby“) sú upravené v § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie k poskytovaniu dotácií na stravu a dotácie na školské potreby sú zverejnené tu: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti.html?page_id=964373


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 20.09.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac