Manželia nežijúci v spoločnej domácnosti

V prípade, ak manželia spoločne nežijú a jeden z nich alebo obaja sa ocitnú v stave hmotnej núdze, môžu sa na účely posudzovania hmotnej núdze posudzovať samostatne iba v prípade, ak si uplatnia zákonný nárok na manželské výživné. Návrh  na určenie manželského výživného je  potrebné podať na súd.

Po predložení dokladu, že bol podaný návrh na určenie manželského výživného na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, môže byť dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované preddavkovo. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní o manželskom výživnom úrad rozhodne o dávke a príspevkoch, pričom zohľadní výšku priznaného výživného.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 08.04.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac