Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky k národnej legislatíve:

Potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok na úradné účely

Oznamovacia povinnosť rodiča o zabezpečení starostli o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku

Nárok na dávky pre plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré bolo v náhradnej starostlivosti

Žiadosť o vydanie potvrdenia o výplate dávky

Nárok na pohrebné na žiadosť právnickej osoby

Nárok na dávky pre zverené dieťa do náhradnej starostlivosti

Nárok na prídavok na dieťa, študenta strednej školy/vysokej školy

Nárok na prídavok na dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a po skončení povinnej školskej dochádzky

Oznámenie poberateľa dávky o zmene čísla účtu na poukazovanie výplaty dávky

Maloletá matka

Osobitný príjemca – výplata prídavku na dieťa

Štúdium v zahraničí

Štúdium a výkon zárobkovej činnosti

Rodičovstvo a kariéra

Informácia k rodičovskému príspevku - k žiadosti o jeho odňatie

Informácia k rodičovskému príspevku od 1.1.2020

 
Najčastejšie otázky k agende európskej únie:

Čo predložiť pri návrate do SR z EÚ?

Čo oznámiť úradu v SR pred odchodom do EÚ?

Môže SR zastaviť výplatu dávok rodičovi zamestnanému v EÚ?

Môže dávku vyplácať SR občanovi zamestnanému v ČR?

Dôchodok – jediný zdroj príjmu

Rodičia zamestnaní v dvoch štátoch EÚ, dieťa žije v treťom štáte EÚ

Nárok na dávky v SR pre občanov EÚ

Výplata vyrovnávacej dávky

Nárok na dávky v dvoch štátoch súčasne

Potvrdzovanie E – formulárov

Lehota na potvrdenie formulárov


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.04.2017
Dátum aktualizácie: 21.01.2020

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac