Čo oznámiť úradu v SR pred odchodom do EÚ?

OTÁZKA:

Manžel sa zamestnal v Českej republike, ja som nezamestnaná, preto odchádzame celá rodina do Českej republiky. Na dieťa nám Slovensko vypláca prídavok na dieťa. Musíme túto informáciu pred odchodom zo Slovenska oznámiť úradu?

 

ODPOVEĎ: ÁNO

 

Platiteľovi prídavku na dieťa[1] ste povinní oznámiť svoj odchod do Českej republiky, nakoľko ak budete spolu s dieťaťom žiť v Českej republike, kde je otec dieťaťa zamestnaný, dávky vám bude vyplácať Česká republika, ktorá si overí formulárom E-411, či Slovensko vypláca dávky. Neoprávnene vyplatené rodinné dávky budete musieť vrátiť.

 

 

[1] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa rodinných dávok

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 23.01.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac