Štúdium a výkon zárobkovej činnosti

OTÁZKA:

 

Mám naďalej nárok na prídavok na dieťa aj na opakovaný príspevok dieťaťu, keď som si začal popri štúdiu privyrábať?

Mám 19 rokov, stále bývam u svojej starej mamy, ktorej som bol aj ako maloletý zverený do náhradnej starostlivosti a študujem na vysokej škole. Nakoľko štúdium je finančne náročné, začal som pracovať, aby som pomohol sebe aj starej mame.

  

ODPOVEĎ:   ÁNO

 

Ste žiadateľom a poberateľom prídavku na dieťa sám na seba, nakoľko ste plnoleté nezaopatrené dieťa, študujúce v dennej forme štúdia na strednej škole/vysokej škole. Popri štúdiu vykonávate zárobkovú činnosť, ktorá

  • pre účely prídavku na dieťa

- nemá žiaden vplyv

- nie je potrebné ju oznamovať úradu[1]

 

  • pre účely opakovaného príspevku dieťaťu (ktoré bolo ako maloleté zverené do

           náhradnej starostlivosti)

- má vplyv na výplatu výšky opakovaného príspevku

- je potrebné preukázať príjem dosiahnutý za príslušný kalendárny mesiac.

 

 

[1] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa dávky

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 21.12.2017

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac