Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Jarné školy 2021 - poskytovanie dotácií na stravu

V záujme zmiernenia dopadov mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, MPSVR SR v spolupráci s MŠVVŠ SR pristúpilo k možnosti poskytovania dotácie na stravu deťom, ktoré sa počas jarných prázdnin 2021 zúčastnia tzv. jarných škôl. Ich cieľom je prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi a podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov účasť na aktivitách jarnej školy a odobratie stravy v škole.  

 

Postup pri poskytovaní dotácie na stravu počas jarnej školy:

 

  • o dotáciu na stravu pre deti v jarných školách nie je potrebné podať žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,ani preukázať zoznam detí, ktoré sa zúčastnia jarnej školy;  
  • zriaďovatelia základných škôl použijú na stravovanie detí počas jarných škôl finančné prostriedky, ktoré im boli poskytnuté na obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021;   
  • pri ročnom zúčtovaní dotácie na stravu za celý rozpočtový rok, zriaďovateľ zahrnie do vyúčtovania odstravované deti počas jarnej školy.  

 

Bližšie informácie k organizovaniu jarných škôl sú zverejnené na webovom sídle MŠVVŠ SR: https://www.minedu.sk/jarne-skoly-2021/ 

Dátum vytvorenia stránky: 12.02.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac