Národný projekt Šanca na návrat

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže vyhlasuje v rámci národného projektu "Šanca na návrat" výzvu na predloženie žiadosti o získanie akreditácie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov.

O akreditáciu môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné požiadavky uvedené vo výzve. Fyzické osoby môžu podávať žiadosť samostatne alebo ako skupina. Viac informácií v prípade záujmu o získanie akreditácie nájdu záujemci na stránke

https://sancananavrat.sk/.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.09.2021
Dátum aktualizácie: 17.01.2022

Tlačiť