Poučenia

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla [ PDF 331.8 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kúpu pomôcky [ PDF 328.8 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia [ PDF 327.6 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na opravu pomôcky [ PDF 326.3 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie [ PDF 273.9 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia [ PDF 276.8 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom [ PDF 321.3 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla [ PDF 274.9 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na opatrovanie [ PDF 325.3 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na osobnú asistenciu [ PDF 331.0 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na prepravu [ PDF 320.8 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu a peňažného príspevku na úpravu garáže [ PDF 443.2 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla [ PDF 329.8 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na úpravu pomôcky [ PDF 326.8 kB]

Poučenie vo veci peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky [ PDF 327.1 kB]

Poučenie vo veci preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom (ďalej len "preukaz") a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len "parkovací preukaz") [ PDF 252.2 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.08.2015
Dátum aktualizácie: 02.07.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac