SOS Dotácia

SOS DOTÁCIA

S účinnosťou od 01.07.2021 sa neposkytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu (SOS dotácia) podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

V prípade nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie odporúčame občanovi túto situáciu riešiť požiadaním o pomoc v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi je možné nájsť na webovej stránke: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/pomoc-v-hmotnejnudzi.html?page_id=964362.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.10.2020
Dátum aktualizácie: 23.05.2022

Tlačiť