Psychologická pomoc občanom, seniorom a osobám so zdravotným postihnutím pri sociálnej izolácii

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou vírusom ochorenia  COVID-19 v záujme ochrany najrizikovejších skupín obyvateľstva a zároveň čo najmiernejšieho dopadu na ich doterajší spôsob života Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečilo na všetkých Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny psychologickú pomoc telefonickou formou,  kde sa môžu seniori a seniorky, osoby so zdravotným postihnutím, deti a mládež obrátiť so svojimi problémami spôsobenými touto zložitou situáciou, požiadať o pomoc alebo sa len  porozprávať o svojich ťažkostiach alebo o témach bežného života. Odborní pracovníci (psychológovia a psychologičky, odborní poradcovia RPPS) sú nápomocní tejto skupine občanov, prípadne ich nasmerujú s konkrétnymi požiadavkami o pomoc tam, kde ju dostanú alebo im ju zabezpečia. Týmto opatrením chceme docieliť u občanov zníženie pocitu sociálnej izolácie a jej možných negatívnych dopadov na zdravie, ktorý môžu zasiahnutí občania prežívať a zabezpečiť im aj naďalej v najvyššej možnej miere riadny chod ich života, bez pocitu veľkej zmeny a pocitu bezradnosti alebo im len poskytnúť možnosť s niekým sa porozprávať.

Kontakt na psychológa/odborného poradcu RPPS:

0542 444 602

V čase medzi 16.00 hod. – 8.00 hod. počas pracovných dní a počas voľných dní nepretržite je zabezpečená pohotovostná telefónna linka 0908 430 037.


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac