• zip [zip, 3.7 MB]
 • zip [zip, 54.8 kB]
 • zip [zip, 54.2 kB]
 • zip [zip, 3.6 MB]
 • zip [zip, 3.7 MB]
 • zip [zip, 3.3 MB]
 • zip [zip, 3.6 MB]
 • zip [zip, 3.3 MB]
 • zip [zip, 2.3 MB]
 • zip [zip, 3.2 MB]
 • zip [zip, 40.9 kB]
 • zip [zip, 40.8 kB]

Print

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor