• pdf [pdf, 2.6 MB]
  • pdf [pdf, 65.4 kB]
  • pdf [pdf, 66.5 kB]
  • pdf [pdf, 397.2 kB]
  • pdf [pdf, 415.4 kB]
  • xls [xls, 230.5 kB]

Print

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor