Kontakty - Odbor služieb zamestnanosti/Aktivačné centrum

Kontakty - Odbor služieb zamestnanosti/Aktivačné centrum

M.R.Štefánika 20, Trenčín tel: 032/2440111 tn@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Jana Mikulínová A 211 2 032 24 40 282 jana.mikulinova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ing. Simona Gábrišová A 205 2 032 24 40 280 simona.gabrisova@upsvr.gov.sk
koordinátor Magda Cverenkárová A 210 2 032 24 40 283 magda.cverenkarova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ing. Mariana Bajzová A 210 2 032 24 40 283 mariana.bajzova@upsvr.gov
koordinátor Bc. Renáta Matejková, MBA A 209 2 032 24 40 281 renata.matejkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Milan Mikula A 209 2 032 24 40 281 milan.mikula@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dubnica nad Váhom
koordinátor Mgr. Andrea Štefánková A 113 prízemie 042 24 43 412 andrea.stefankova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Mgr. Petra Grendelová A 113 prízemie 042 24 43 413 petra.grendelova@upsvr.gov.sk
späť