Aktivačné centrum

Aktivačné centrum (AC)

Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi

Úlohy Aktivačného centra, plnené v zmysle zákona:

 • Uzatváranie písomných dohôd medzi úradom a organizátorom v zmysle § 10, § 12
 • Aktivácia občanov
 • Práca s občanmi v hmotnej núdzi
 • Zabezpečovanie výkonu dohodnutých činností občanov, odovzdanie ponuky, sledovanie realizácie, spracovanie dochádzky.

Aktivačné centrum ÚPSVR Trenčín pracuje s občanmi, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a členmi domácnosti, na ktorých sa vzťahuje § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona úrad ponúka prácu poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú povinnosť odpracovať v zmysle § 10 - 32 hodín mesačne a v zmysle  § 12 -  80 hodín mesačne.  Základnou podmienkou činností je podmienka verejnej prospešnosti.

Poberatelia dávok pomoci v hmotnej núdzi vykonávajú v obciach a organizáciách rôzne druhy pracovných činností:

 • údržba, úprava zelene, obnova, čistenie cintorínov
 • úprava chodníkov, odstraňovanie nánosov a čistenie potokov
 • rekonštrukcia a natieranie detských preliezok, plotov
 • budovanie, nátery autobusových zastávok
 • pomoc pri maľovaní základných škôl, škôlok, obecných úradov
 • oprava, obnova kultúrnych pamiatok
 • pomoc v centrách sociálnych služieb
 • starostlivosť o športové areály, športové plochy
 • participácia na kultúrnych a športových podujatiach
 • administratívne a ďalšie činnosti

V prípade potreby môžte pracovníkov oddelenia kontaktovať na nasledovných tel. číslach: Kontaktné údaje

Vypracovala:  Mgr. Jana Mikulínová


 

Aktivačné práce v okresoch Trenčín a Ilava


autor: Ing. Jana Mikulínová

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2016
Dátum aktualizácie: 12.11.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac