Regionálny plán zamestnanosti na rok 2021

Analýzy a prognózy vývoja na trhu práce v územnom obvode UPSVaR Trenčín podľa § 13 písm. aa) zákona o službách zamestnanosti

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2021

Dátum vytvorenia stránky: 16.08.2021
späť