Kontakty (adresa,telefón,e-mail)

Názov subjektu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne

Riaditeľ úradu  : Ing. Jan Gramata MBA

Sídlo : Ulica M.R.Štefánika 20, Trenčín

PSČ : 911 01

e-mail: tn@upsvr.gov.sk

Internetové stránky:www.upsvar.sk/tn

Telefón:+421-32-2440111 - spojovateľ

Telefón pre priamu voľbu:

+421-32-2440XXX - kde XXX je číslo klapky pre priamu voľbu

Fax: 032/6400 233

Klapky odborov, oddelení a referátov úradu:

Referát kontroly: 130

Oddelenie ekonomiky: 170

Odbor služieb zamestnanosti

Oddelenie služieb pre občana: 310

Oddelenie služieb pre občana - recepcia: 999

Referát správneho konania: 510

Oddelenie poradenstva a vzdelávania: 800

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF: 450

Aktivačné centrum: 282

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately: 600

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností: 670

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok: 550


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac