Oddelenie peňažných príspevkov na kompentáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia PPnKŤZPaPČ Makýšová Monika, Ing. 215 2 033/2440 640 monika.makysova@upsvr.gov.sk
Teamleader - posudkové činnosti Hluchá Jana, PhDr. 203 2 033/2440 670 jana.hlucha@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Kinčíková Katarína, Mgr. 201 2 033/2440 672 katarina.kincikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Harachová Mária, Mgr. 201 2 033/2440 672 maria.harachova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Remenárová Daniela, Mgr. 202 2 033/2440 674 daniela.remenarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Slatinová Elena, Mgr. 204 2 033/2440 671 elena.slatinova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Polakovičová Mária, Mgr. 204 2 033/2440 673 maria.polakovicova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Drgoňová Jana, Mgr. 211 2 033/2440 643 jana.drgonova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Krátka Mária, Mgr. 205 2 033/2440 652 maria.kratka@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Hirešová Daniela, Mgr. 210 2 033/2440 645 daniela.hiresova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Hornáčková Jana, Mgr. 210 2 033/2440 644 jana.hornackova2@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Kollárová Ľubica, Mgr. 211 2 033/2440 647 lubica.kollarova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Kulifajová Jana, Mgr. 212 2 033/2440 650 jana.kulifajova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Pauerová Cigáňová Jozefína, Mgr. 205 2 033/2440 560 jozefina.ciganova@upsvr.gov.sk
Peňažné prísp. na kompenzáciu Vajglová Lucia, Mgr. 212 2 033/2440 653 lucia.vajglova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum - PP na kompenzáciu Káčerová Lucia, Mgr. 213 2 033/2440 649 lucia.kacerova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum - PP na kompenzáciu Kruksová Daniela 213 2 033/2440 651 daniela.kruksova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Kerekrétiová Tatiana, Mgr. 208 2 033/2440 642 tatiana.kerekretiova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Rauschová Elena, Mgr. 211 2 033/2440 643 elena.rauschova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Stančeková Beáta, Mgr. 208 2 033/2440 642 beata.stancekova@upsvr.gov.sk
späť