Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Gavalec Pavol, Ing. 1 033/2440 310 pavol.gavalec@upsvr.gov.sk
Me-Mz,R,Ž Bíla Žaneta, Bc. 1 033/2440 321 zaneta.bila@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Cisárová Veronika 1 033/2440 327 veronika.cisarova@upsvr.gov.sk
VPM Hornáčková Alexandra, Mgr. 1 033/2440 411 alexandra.hornackova@upsvr.gov.sk
Pe-Pz,Če-Čz Gabrielová Blanka, Mgr. 1 033/2440 322 blanka.gabrielova@upsvr.gov.sk
Š,I Gádošiová Martina, Mgr. 1 033/2440 324 martina.gadosiova@upsvr.gov.sk
Ha-Hn, Ks-Kz, O Hrivnáková Katarína, PhDr. 1 033/2440 324 katarina.hrivnakova@upsvr.gov.sk
zastup. vedúceho Chnápková Ivana, Bc. 1 033/2440 311 ivana.chnapkova@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Jánošová Katarína, Mgr. 1 033/2440 412 katarina.janosova@upsvr.gov.sk
J,Ka Jordánová Jana 1 033/2440 318 jana.jordanova@upsvr.gov.sk
Ke-Ko Kanderová Andrea 1 033/2440 320 andrea.kanderova@upsvr.gov.sk
Povolenia, IK Kolesárová Michaela 1 033/2440 328 michaela.kolesarova@upsvr.gov.sk
G,Sa-Se Krištofiaková Katarína, Ing. 1 033/2440 316 katarina.kristofiakova@upsvr.gov.sk
C,Ď,D Lanáková Zlatica 1 033/2440 315 zlatica.lanakova@upsvr.gov.sk
Bi-Bz,U Lukačovičová Štefánia 1 033/2440 314 stefania.lukacovicova@upsvr.gov.sk
Ho-Hz,Pa Majerníková Jana, Mgr. 1 033/2440 318 jana.majernikova@upsvr.gov.sk
Kr,Ch,T,Ť,W,Y Miklovičová Eva, Bc. 1 033/2440 319 eva.miklovicova@upsvr.gov.sk
Recepcia Mizeríková Lucia, Mgr. 1 033/2440 312 lucia.mizerikova@upsvr.gov.sk
Si-Sz,Z Obalová Anastázia 1 033/2440 323 anastazia.obalova@upsvr.gov.sk
VPM Ölvecká Gabriela, Ing. 1 033/2440 410 gabriela.olvecka@upsvr.gov.sk
Ma,F Ostrovská Jana, Mgr. 1 033/2440 316 jana.ostrovska@upsvr.gov.sk
L,N Pisarčíková Margita, Mgr. 1 033/2440 320 margita.pisarcikova@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Ristovski Róbert, Ing. 1 033/2440 327 robert.ristovski@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK Rožičová Jarmila, Mgr. 1 033/2440 329 jarmila.rozicova@upsvr.gov.sk
Povolenia,IK,HP Ružičková Mária, Ing. 1 033/2440 412 maria.ruzickova@upsvr.gov.sk
A,Ba-Be Selnekovičová Jarmila, Mgr. 1 033/2440 314 jarmila.selnekovicova@upsvr.gov.sk
Recepcia Slobodová Zlatica, Ing. 1 033/2440 312 zlatica.slobodova@upsvr.gov.sk
V,E,Ča Sorentínyová Mária 1 033/2440 325 maria.sorentinyova@upsvr.gov.sk
späť