Dodržiavanie zákona č. 307/2014 Z.z.

Zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4-7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z.:

Ing. Peter Meňky  Peter.Menky@upsvr.gov.sk 

Dátum vytvorenia stránky: 26.06.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac