Protikorupčný program Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Program:

Protikorupčný program Ústredia PSVR zo dňa 11.2.2021 [ PDF]

Odpočet plnenia prijatých opatrení:

k 31.3.2021

Protikorupčný program Ústredia PSVR- odpočet plnenia opatrení k 31.03.2021 [ PDF]

k 30.6.2021

Protikorupčný program Ústredia PSVR- odpočet plnenia opatrení k 30.06.2021 [ PDF]



 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2021
Dátum aktualizácie: 28.03.2022

Tlačiť