Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Systém manažérstva proti korupcii

Organizácia musí vytvoriť, zdokumentovať, zaviesť, udržiavať a priebežne preskúmavať systém manažérstva proti korupcii a v prípade potreby zlepšovať systém manažérstva proti korupcii vrátane potrebných procesov a ich vzájomných interakcií v súlade s požiadavkami normy ISO 37001: 2016.

Systém manažérstva proti korupcii musí obsahovať kritériá navrhnuté na identifikáciu a vyhodnotenie korupčného rizika a na jeho prevenciu, odhaľovanie a reagovanie naň.


 

Certifikácia systému manažérstva proti korupcii na ÚPSVR podľa STN EN ISO 37001:2016

V dňoch 29. a 30. apríla 2021 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnil certifikačný audit implementovania STN normy ISO 37001, ktorého cieľom bolo preveriť zhodu vybudovaného systému manažérstva s požiadavkami certifikačnej normy.

 

viac

 

Etický kódex štátneho zamestnanca

 

viac

 

Protikorupčný program Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Protikorupčná politika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

viac

 

Dátum vytvorenia stránky: 17.12.2020
Dátum aktualizácie: 07.04.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac