Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115 vk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Vanková Božena, Ing. 36 1 047/2451 130 bozena.vankova@upsvr.gov.sk
Recepcia Magová Iveta príz. 047/2451 115 iveta.magova@upsvr.gov.sk
referent OSO Rumpli Iveta, Bc. OSO príz. 047/2451 515 iveta.rumpli@upsvr.gov.sk
referent OSO Mitter Ivan, Mgr. OSO príz. 047/2451 314 ivan.mitter@upsvr.gov.sk
referent OSO Hajnárová Timea, Mgr. 1-2 príz. 047/2451 514 timea.hajnarova@upsvr.gov.sk
referent OSO Hívešová Mária, Bc. OSO príz. 047/2451 513 maria.hivesova@upsvr.gov.sk
referent OSO Palášthyová Aneta OSO príz. 047/2451 511 aneta.palasthyova@upsvr.gov.sk
referent OSO Čaplová Lukácsová Andrea 1-2 príz. 047/2451 551 Andrea.CaplovaLukacsova@upsvr.gov.sk
referent OSO Sziszterová Hedviga OSO príz. 047/2451 311 hedviga.sziszterova@upsvr.gov.sk
referent OSO Višňovská Zuzana, Bc. OSO príz. 047/2451 404 zuzana.visnovska@upsvr.gov.sk
referent OSO Hladká Monika, Bc. OSO príz. 047/2451 550 monika.hladka@upsvr.gov.sk
referent OSO Molnárová Katarína, Ing. OSO príz. 047/2451 414 katarina.molnarova@upsvr.gov.sk
referent OSO Horváthová Tatiana 1-2 príz. 047/2451 408 tatiana.horvathova@upsvr.gov.sk
referent OSO Skácalová Agáta 1-2 príz. 047/2451 409 agata.skacalova@upsvr.gov.sk
referent OSO Lichvárová Liana OSO príz. 047/2451 552 liana.lichvarova@upsvr.gov.sk
referent OSO Kristínová Marta OSO príz. 047/2451 412 marta.kristinova@upsvr.gov.sk
referent OSO Pohanka Tomáš, Bc. OSO príz. 047/2451 410 tomas.pohanka@upsvr.gov.sk
Vysunuté pracovisko Vinica
referent OSO Cvengelová Adriana OSO príz. 047/2452702 adriana.cvengelova@upsvr.gov.sk
referent OSO Húšťavová Alžbeta OSO príz. 047/2452703 alzbeta.hustavova@upsvr.gov.sk
referent OSO Geregaiová Beáta, Bc. OSO príz. 047/2452701 beata.geregaiova@upsvr.gov.sk
späť