Terénni sociálni pracovníci

Terénni sociálni pracovníci

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odd. SPODaSK Bercsényiová Monika, Bc. 106 3 047/2451 607 monika.bercsenyiova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Longajová Jana, Bc. 69 2 047/2451 680 jana.longajova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Mäsiarová Zuzana, Bc. 69 2 047/2451 680 zuzana.masiarova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Kováčová Katarína, Bc. 69 2 047/2451 681 katarina.kovacova@upsvr.gov.sk
odd. PPnKaPČ Sedlačeková Lucia, Mgr. 53 2 047/2451 681 lucia.sedlacekova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Húšťavová Adriana, PhDr. 69 2 047/2451 681 adriana.hustavova@upsvr.gov.sk
odd. SPODaSK Ruman Peter, Mgr. 106 3 047/2451 607 peter.ruman@upsvr.gov.sk
odd. SPODaSK Bartošová Adriana, Mgr. 106 3 047/2451 607 adriana.bartosova@upsvr.gov.sk
odd. PPnKaPČ Báňayová Eva, Bc. 53 2 047/2451 681 eva.banayova@upsvr.gov.sk
späť