Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou 36/2022

pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou 36/2022


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.09.2022

Tlačiť