Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

12/22/-sekcia ekonomiky

-komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend rozpoč.organizácie - samostatná odborná práca na úseku ekonomiky - samostatná odborná práca v oblasti miezd -verejné obstarávanie


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.06.2022

Tlačiť