Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

3/2023 - SE

komplexné zabezpečenie účtovnej agendy rozpočtovej organizácie, verejné obstarávanie, správa registratúry, evidencia majetku


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.01.2023

Tlačiť