Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty





EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

4/2023 - PNR

Profesionálny náhradný rodič je zamestnanec centra pre deti a rodiny, ktorý sa stará o zverené dieťa vo svojom domácom prostredí.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.01.2023

Tlačiť