Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Sociálny pracovník - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme (na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky) 1

sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce, spoluprácu a špeciálne konzultácie s viacerými subjektmi, rozhodovanie o sociálnej situácii v prospech dieťaťa alebo mladého dospelého v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.01.2022