Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Sociálna pracovníčka na zastupovanie MD,RD

V zmysle zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zmysle platných platových taríf pedagogických zamestnancov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.07.2022

Tlačiť