Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Pomocný vychovávateľ

Pomocná práca vykonávaná pri zabezpečovaní ústavnej starostlivosti o deti a mládež, najmä fyzická starostlivosť, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí v oblasti pracovných aktivít v CDR, vykonávanie obslužných činnosti spojených s chodom samostatnej usporiadanej skupiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.06.2022

Tlačiť