Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Profesionálny náhradný rodič

pdf
VK 2 PNR.pdf
[pdf,379.2 kB]
Profesionálny náhradný rodič- domáca práca § 52 zákona č. 311 /2001 Z. z. Zákonník práce a § 52 odst. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.01.2022