Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vychovávateľ

Samostatný pedagogický zamestnanec - vychovávateľ v samostatnej usporiadanej skupine , zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.01.2022