Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

VK sociálny pracovník NP DEINS III-02_2022

Pozícia sociálny pracovník amb./terénna forma, zastup.MD, doba určitá, najdlhšie do 31.10.2023.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.04.2023
Dátum aktualizácie: 08.06.2023

Tlačiť