Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Výberové konanie psychológ č. VKP 012022 psycholog NP DEINS III

Ponúkame voľné pracovné miesto psychológa počas trvania projektu NP DEINS III na pracovisku v Žarnovici


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.05.2022
Dátum aktualizácie: 20.06.2022

Tlačiť