Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Profesionálny náhradný rodič - VK 4/2022

Profesionálny náhradný rodič osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa zväčša vo veku 0 - 6 rokov v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.02.2018
Dátum aktualizácie: 12.12.2022

Tlačiť