Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vychovávateľ - Vedúci úseku starostlivosti o deti VK 1/2023

Vedúci úseku zodpovedá za pracovnú a organizačnú činnosť úseku starostlivosti o deti. Koordinuje a kontroluje prácu 30 podriadených zamestnancov na pracovisku v Handlovej a v Prievidzi. Zabezpečuje plynulý chod 3 samostatne usporiadaných skupín a 1 špecializovanej samostatnej skupiny s ošetrovateľskou starostlivosťou a zodpovedá za dodržiavanie interných noriem na úseku. Koordinuje činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou dieťaťa a plánov komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v centre. Vedie multidisciplinárny tím pre prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.03.2020
Dátum aktualizácie: 25.01.2023

Tlačiť