Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zdravotná sestra - zodpovedná osoba za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti - VK 8/2023

Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu deťom s ŤZP, najmä: - zodpovedá za určenie a realizáciu individuálneho ošetrovateľského plánu osoby, - navrhuje a indikuje intervencie a postupy v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, - rozhoduje a zodpovedá za plnenie intervencií a aplikáciu medikamentóznej liečby, - riadi prácu členov ošetrovateľského tímu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.06.2019
Dátum aktualizácie: 16.10.2023

Tlačiť