Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac







EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

sociálny pracovník 22

pdf
IMG 0001.pdf
[pdf,4.1 MB]
voľné pracovné miesto sociálneho pracovníka pracovisko CDR Semeteš


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.03.2023

Tlačiť