Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Výberové konanie č. 4 Sociálny pracovník- koordinátor/facilitátor stretnutí rodinného kruhu (SRK)

Koordinátor organizuje SRK - vyhľadáva, iniciuje, sieťuje a mobilizuje členov a zdroje rodiny a ďalších dieťaťu blízkych osôb a ponúka im možnosť riešiť situáciu ohrozujúcu dieťa, ťažkosti so starostlivosťou a výchovou detí s využitím zosieťovanej podpory v nitrianskom kraji , spolupracuje s kompetentným prípadovým pracovníkom SPODaSK a CDR, vedie celý proces prípravy stretnutia rodinnej a podpornej siete dieťaťa, vyhľadáva a pripravuje všetkých účastníkov stretnutia (členov rodiny, širokej rodiny, blízkych osôb dieťaťa ako aj všetkých profesionálov zainteresovaných do života dieťaťa a rodiny)a facilituje samotné stretnutie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.08.2022

Tlačiť